PFR系列简介

产品特性:压电物镜聚焦/定位台用于物镜的焦距调整,适用于显微镜检查/测量设备/观察设备中,压电物镜聚焦台可以加速镜头聚焦,可以实现高速和高精度定位扫描,且兼容各种品牌物镜。

  • 承载能力: XY、XYZ、Z 轴
关闭
产品咨询
客服热线:021-54668263

 ■  选型指南   

图片关键词图片关键词


注:点击规格型号】可链接到详细界面。

运动轴

规格型号

行程范围

分辨率

承载力

谐振频率0g

外形尺寸

图片关键词

PFV-080U-S

80 μm

3 nmn

3 N

350 Hz

48×40×22 mm

PFV-200U-S

200 μm

7 nmn

3 N

300 Hz

58×52.5×21.6 mm

PFV-320U-S

320 μm

11 nmn

3 N

220 Hz

61×45×44 mm

PFV-500U-S

320 μm

11 nmn

3 N

220 Hz

61×45×44 mm

PFV-800U-S

800 μm

27 nmn

3 N

150 Hz

77×67×40 mm

PFV-012U-S

12 μm

0.4 nmn

50 N

4200 Hz

45×45×15 mm

PFC-080U-S

80 μm

3 nmn

5 N

800 Hz

Ø67 × 46.5 mm

PFR138-080U-S

80 μm

3 nmn

10 N

300 Hz

138×220.5×27.3 mm

PFR138-200U-S

200 μm

7 nmn

10 N

210 Hz

138×220.5×27.3 mm

PFR138-400U-S

400 μm

15 nmn

10 N

120 Hz

138×220.5×27.3 mm

PFR260-080U-S

80 μm

3 nmn

10 N

300 Hz

260×164×25 mm

PFR260-200U-S

200 μm

7 nmn

10 N

210 Hz

260×164×25 mm

PFR260-400U-S

400 μm

15 nmn

10 N

120 Hz

260×164×25 mm


电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服

沪公网安备 31010402000709号