PS系列简介

特性说明:标准直线平台为压电产品的基本系列,产品种类齐全。其范围从1轴3轴类型。紧凑的尺寸,具有多种行程产品。

  • 承载能力: X、Z、XY、XZ、XYZ 轴
关闭
产品咨询
客服热线:021-54668263

■  选型指南 


图片关键词


注:点击规格型号】可链接到详细界面。

运动轴

规格型号

行程范围

分辨率

谐振频率【0g】

承载力

外形尺寸

图片关键词

PS1H30-005U-S

5 μm

0.2 nm

2000 Hz

8 N

30×30×21 mm

PS1H45-012U-S

12 μm

0.4 nm

3000 Hz

50 N

45×45×15 mm

PS1H45-016U-S

16 μm

0.4 nm

3000 Hz

50 N

45×45×15 mm

PS1H45-030U-S

30 μm

1.0 nm

2500 Hz

50 N

45×63×15 mm

PS1H45-045U-S

45 μm

1.5 nm

2000 Hz

50 N

45×81×15 mm

PS1H60-024U-S

24 μm

0.8 nm

2600 Hz

50 N

60×60×16 mm

PS1L17-030U-S

30 μm

1 nm

650 Hz

7 N

17×17.5×27 mm

PS1L17-080U-S

80 μm

3.0 nm

650 Hz

7 N

17×17.5×36 mm

PS1L45-030U-S

30 μm

1 nm

500 Hz

5 N

45×45×23.5 mm

PS1L100-200U-S

200 μm

7.0 nm

300 Hz

20 N

100×100×15 mm

PS1L100-300U-S

300 μm

10 nm

500 Hz

20 N

100×100×15 mm

PS1L28-020U-S

20 μm

0.7 nm

1500 Hz

2 N

28×28×12.55 mm

PS1L40-080U-S

80 μm

3.0 nm

800 Hz

8 N

40×40×22 mm

PS1L27-030U-S

30 μm

1 nm

760 Hz

8 N

27×27×20 mm

PS1L100-300U-S

300 μm

10 nm

500 Hz

10 N

100×100×19.5 mm

PS1L100-400U-S

400 μm

14 nm

300 Hz

15 N

100×100×19.5 mm

PS1L54-200U-S

200 μm

7.0 nm

420 Hz

5 N

54×54×25 mm

图片关键词

PSVH30-010U-S

10 μm

0.35 nm

2500 Hz

8 N

30×30×30 mm

PS1H30-005U-S

5.0 μm

0.2 nm

2800 Hz

8 N

30×30×24 mm

PSVL17-040U-S

30 μm

1 nm

460 Hz

8 N

17×17.5×27 mm

PSVL17-080U-S

80 μm

3.0 nm

460 Hz

8 N

17×17.5×36 mm

PSVL40-080U-S

80 μm

3.0 nm

800 Hz

8 N

40×40×22 mm

PSVL40-160U-S

160 μm

6.0 nm

400 Hz

8 N

40×40×36.5 mm

PSVL40-240U-S

240 μm

8.0 nm

200 Hz

8 N

40×40×36.5 mm

PSVL27-030U-S

30 μm

1 nm

300 Hz

8 N

27×27×20 mm

PSVL45-030U-S

30 μm

1 nm

500 Hz

5 N

45×45×23.5 mm

PSVL54-200U-S

200 μm

7.0 nm

420 Hz

5 N

54×54×25 mm

PSVL90-500U-S

500 μm

17.0 nm

250 Hz

5 N

90×90×30 mm

图片关键词

PS2H45-012U-S

12 / 12 μm

0.4 /0.4nm

3000/3000 Hz

30 N

45×45×30.5 mm

PS2H60-024U-S

24 / 24 μm

0.8 /0.8nm

1800/1100 Hz

45 N

60×60×32 mm

PS2H30-005U-S

5 / 5 μm

0.2 /0.2nm

1600/1600 Hz

5 N

30×30×30 mm

PS2L14-080U-S

80 / 80 μm

3 / 3 nm

700/900 Hz

5 N

44×44×14 mm

PS2L17-200U-S

200 / 200 μm

7 / 7 nm

400/600 Hz

5 N

70×70×18 mm

PS2L40-080U-S

80 / 80 μm

3 / 3 nm

330/240 Hz

7 N

40×40×36.5 mm

PS2L70-200U-S

200 / 200 μm

7 / 7 nm

150/200 Hz

5 N

70×70×28.2 mm

PS2L45-030U-S

30 / 30 μm

1/1 nm

350/400 Hz

5 N

45×45×23.5 mm

PS2L150-200U-S

200 / 200 μm

7 / 7 nm

300/250 Hz

15 N

150×150×29.5 mm

PS2L150-300U-S

300 / 300 μm

10 / 10 nm

300/250 Hz

30 N

150×150×29.5 mm

图片关键词

PSWH30-005U-S

5 / 5 μm

0.2/0.2 nm

1600 / 2800 Hz

5 N

30×30×33 mm

PSWL40-080U-S

80 / 80 μm

3 / 3 nm

330/240 Hz

7 N

40×40×36.5 mm

PSWL45-030U-S

30 / 30 μm

1/1 nm

400/500 Hz

5 N

45×45×23.5 mm

图片关键词

PS3H30-005U-S

5 / 5 / 5 μm

0.2/0.2/0.2 nm

1200/950/900 Hz

5 N

30×30×42 mm

PS3L40-080U-S

80 / 80 / 80 μm

3/3/3 nm

330/240/200 Hz

7 N

40×40×36.5 mm

PS3L70-200U-S

200 / 200 / 200 μm

7/7/7 nm

150/200/230 Hz

5 N

70×70×28.2 mm

PS3L45-030U-S

30 / 30 / 30 μm

1/1/1 nm

350/400/500 Hz

5 N

45×45×23.5 mm

PS3L90-100UA-S

100 / 100 / 500 μm

3.5/3.5/17 nm

300/260/250 Hz

5 N

90×90×30 mm

PS3L100-3XYZ-S

300 / 300 / 80 μm

10/10/3 nm

300/250/230 Hz

5 N

1000×100×45 mm


电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服

沪公网安备 31010402000709号